نمودار قیمت ورق سیاه ۱۲ مجتمع فولاد سبا ۱۵۰۰ رول St۳۷