رویدادها

شرکت در جشنواره، نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی و .. از دیگر فعالیت‌های ما در سراج توس است.

از مهم ترین دستاوردهای ما از شرکت در این رویدادها، کسب جوایز مختلف، ارائه خدمات و فعالیت‌های شرکت، تجدید دیدار و آشنایی با فعالین حوزه صنعت است.

موردی برای نمایش وجود ندارد.