خواهشمند است به سوالات پاسخ کامل و شفاف داده شود.(اطلاعات این فرم کاملا محرمانه تلقی خواهد شد) پرکردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
نظام وظیفه :
وضعیت جسمانی:
اطلاعات علمی :
اطلاعات شغلی :

سوابق کاری شامل(محل فعالیت ، سمت ،تاریخ ترک کار , حقوق دریافتی و علت ترک کار )

هرگونه مدرک تخصصی مربوط یا غیر مربوط را قید نمایید

توانایی ها

نام زبان خارجی که به آن مسلط هستید

نام زبان خارجی که به آن مسلط هستید و سطح تسلط خود را بنویسید

در صورتی که با برنامه یا نرم افزار دیگری کار کرده اید لطفاً بنویسید :

حقوق و بیمه :
آپلودها :
انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
لطفا صبر کنید